សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អតិថិជនអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន

ស្លាកសញ្ញា PP corflute yard / សញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / សញ្ញាចោរ

កម្រាស់ gsm ពណ៌ ការបោះពុម្ព
4 ម។ 650 ស, ខ្មៅ, លឿង, បៃតង, ខៀវ, ល។ មាន
5 ម។ 800 ស, ខ្មៅ, លឿង, បៃតង, ខៀវ, ល។ មាន
6 ម។ 950 ស, ខ្មៅ, លឿង, បៃតង, ខៀវ, ល។ មាន

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១